Diet mot allergi – onödigt eller livsviktigt?
(VLL/Vimeo)

Anna Winberg, barnläkare, medicine doktor, och allergolog vid Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, och som nyligen doktorerat i födoämnesöverkänslighet bland skolbarn.

De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort. Därför är det viktigt att utvärdera om barnets allergi läkt ut.
Många föräldrar tror att barnen har matallergi trots att allergin vuxit bort. Detta kan ge både näringsmässiga och sociala konsekvenser.

Skolbarn undviker baslivsmedel i onödan. Därför är det viktigt att regelbundet testa om barnet fortfarande är allergiskt,

Hennes avhandling ”Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn” baseras på enkätsvar från föräldrar i tre norrbottniska kommuner, Kiruna, Luleå och Piteå och är ett gemensamt projekt mellan OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) och Umeå universitet. Cirka 2 500 barn i åk 1 och 2 deltog i studien där föräldrarna fick svara på frågor om astma, rinit, eksem och födoämnesöverkänslighet. Barn som upplevt allergi mot baslivsmedel bjöds in till klinisk undersökning och provtagning.

(ca 42 min)

Läs mer: Klicka här!

(Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmen vid Sagateatern i Umeå)