Snabbt införande av nya läkemedel – allt dyrare, allt bättre?
(VLL/Vimeo)

Jörn Schneede, överläkare i klinisk farmalogi och kemi, medicine doktor.

En nationell modell för upphandling av nya dyra läkemedel skulle vara bra. De svenska landstingens former för upphandling är inte anpassade för att få rimliga priser på nya dyra läkemedel. En splittrad upphandlingsprocess ger läkemedelsindustrin övertag. Sverige tycks i dag betala högre priser för nya läkemedel och biosimilarer än andra länder. Bedömning och acceptans av nya läkemedels prissättning sker med fördel i internationellt samarbete inom EU, t ex via ledande europeiska universitetssjukhus.

Svensk hälso- och sjukvård bör kunna använda läkemedel mer kostnadseffektivt. Under de fem föregående åren ökade läkemedelsnotan med högst enstaka procent varje år, men framöver beräknas kostnaderna för läkemedel åter öka med 5–10 procent årligen. Utgifterna 2015 var 40,5 miljarder kronor, varav 28 miljarder för recept och 7,8 miljarder för läkemedel till sjukhusvårdade patienter.

Förmånen täcker en sjunkande andel, 66 procent av kostnaderna för recept år 2015. Notan för läkemedel vid högspecialiserad vård ökar snabbast. Behandling med ett läkemedel för en enda patient kan kosta 0,2–0,5 miljoner kronor/år, för vissa särläkemedel upp till 2–5 miljoner kronor/år.

(ca 39,5 min)

Läs mer: Klicka här!

(Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmén vid Sagateatern i Umeå).