Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?
(Dagens Medicin/Almedalen FrukostTV – Health Tech Hub (2017-07-04)

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god hälsa – detta enligt regeringens vision. Vad krävs för att vi ska uppnå detta ur entreprenörernas perspektiv? Var krockar intressena?

Snart har 1,5 år gått sedan regeringen satte ribban: år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att uppnå en jämlik hälsa.
I detta ingår enligt visionen bland annat att stärka individernas möjligheter att delta i sin egen vård och därmed bidra till ökad självständighet.

Men hur ska detta gå till? Under detta seminarium får entreprenörerna ge regeringen sina bästa råd för hur vi ska nå målet. Vilka bromsklossar behöver åtgärdas? Var krockar politikens och entreprenörernas intressen?

(ca 29 min)

(Läs mer i Dagens Medicin).