När man gått i pension, kan man, förhoppningsvis med glädje tänka tillbaks på ett innehållsrikt och stimulerande yrkesverksamt liv och fina kamratkontakter på sin arbetsplats. Pensionerade Farmacevters Förbund ser som sin främsta uppgift att främja fortsatta kontakter mellan alla farmacevter, som inte längre är yrkesverksamma.

verksamhet

Centralt

Centralt PFF har årsmöte en gång om året, och det brukar vara i Stockholm. Förutom årsmötesförhandlingar ingår också någon aktuell programpunkt, som kan engagera medlemmarna. Årsmötet avslutas med en gemensam middag, där tillfälle ges till trivsam samvaro. För att även de, som bor långt från Stockholm, ska kunna närvara finns möjlighet att få ersättning av förbundet för skälig resekostnad.

PFF ger också ut en medlemsmatrikel. Nära samarbete förekommer med läkemedels-branschens olika aktörer och organisationer.

Lokalt

Lokalt Förbundet verkar främst genom sina lokal-avdelningar och lokala ombud, vilka finns på många platser i Sverige. Lokalavdelningarna arrangerar egna aktiviteter både höst och vår. Lokalavdelningar finns i Dalarna, Göteborg, Malmö, Trelleborg, NV Skåne, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Ystad, Örebro och Östergötland..

Lokalavdelningarna anordnar en mängd aktiviteter såsom träffar, föreläsningar och kulturaktiviteter liksom intressanta resor, rundvandringar, studiebesök och andra inslag, som stimulerar till gemenskap och förkovran.

Kontakt

KontaktNyhetsbrev skickas ut med information om händelser i vår omvärld, tips om intressanta debatter, nyheter kring verksamheten, mm.

PFF finns också med i olika sk ”sociala medier”. Där publiceras ytterligare information. Men framför allt ger det en möjlighet att få/hålla kontakt med gamla arbetskamrater, kommentera och höra av sig om medlemmarnas göranden och låtanden. Denna kontaktskapande verksamhet är ju en grundbult i en förenings, typ PFF, arbete. Så gå gärna in och kommentera, reagera eller häng med i medlemmarnas tankar och pensionärsliv.