Förbundets styrelse
Vid förbundets årsmöte 13 mars 2019 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ordförande
Ola Flink
Trålgränd 3
116 68 STOCKHOLM
Tel: 08-99 05 77
Mobil: 070-350 39 94
E-post: flink.ola@gmail.com

Vice ordförande
Anna-Christina Hedlund
S:t Persgatan 32 C
753 29 UPPSALA
Mobil: 070-698 00 06
E-post: anna-christina@hedlund.se

Kassaförvaltare, registeransv.
Gunnel Bridell
Lilla Barnviksvägen 69
134 65 INGARÖ
Mobil: 070-747 90 53
E-post: gunnel.bridell@gmail.com

Sekreterare
Berit Sjöberg
Kristinebergs Strand 29
112 52 STOCKHOLM
Tel:
Mobil:
E-post: berit.sjoberg@gmail.com

Webbredaktör
Per Johansson
Allévägen 47
192 76 SOLLENTUNA
Tel: 08-754 57 74
Mobil: 070-324 26 35
E-post: perrbjohansson@bredband2.com

Ledamot
Gunnar Lundberg
Segelbåtsvägen 10 3 tr
112 64 STOCKHOLM
Tel: 08-656 59 74
Mobil: 073-842 36 41
E-post: kegunnarlundberg@gmail.com

Ledamot
Alice Hörnell
Katarina Västra Kyrkogata 8 5tr
116 25 STOCKHOLM
Mobil: 070-606 32 14
E-post: bjoerkman@receptpharma.se