Förbundets styrelse
Vid förbundets årsmöte 13 mars 2018 valdes följande personer att ingå i styrelsen.

Ordförande
Ola Flink
Trålgränd 3
116 68 STOCKHOLM
Tel: 08-99 05 77
Mobil: 070-350 3994
E-post: flink.ola@gmail.com

Vice ordförande
Per Manell
Norrtäljegatan 3 B
753 27 UPPSALA
Mobil: 070-590 0300
E-post: per.manell@pharmaforte.com

Kassaförvaltare, registeransv.
Gunnel Bridell
Lilla Barnviksvägen 69
134 65 INGARÖ
Mobil: 070-747 90 53
E-post: gunnel.bridell@gmail.com

Sekreterare
Alice Hörnell
Katarina Västra Kyrkogata 8
116 25 STOCKHOLM
Tel: 08-641 57 95
Mobil: 070-606 32 14
E-post: bjoerkman@receptpharma.se

Webbredaktör
Per Johansson
Allévägen 47
192 76 SOLLENTUNA
Tel: 08-754 57 74
Mobil: 070-324 26 35
E-post: perrbjohansson@bredband2.com

Ledamot
Gunnar Lundberg
Segelbåtsvägen 10 3 tr
112 64 STOCKHOLM
Tel: 08-656 59 74
Mobil: 073-842 36 41
E-post: kegunnarlundberg@gmail.com

Ledamot
Suzanne Elinder
Pilos väg 6
168 50 BROMMA
Mobil: 070-579 80 35
E-post: suzanneelinder@hotmail.com