Förbundets revisorer  för 2016
Valda vid förbundets årsmöte 8 mars 2016

Revisorer
Karin Nilsson
Drottninggatan 182 A
254 33 HELSINGBORG

 

Tel: 042-284100
Mobil: 070-300 65 16
E-post: karin.m.nilsson@telia.com
Eva-Lena Ahlesten
Gustav III:s väg 70
168 37 BROMMA

 

Tel: 08-420 613 04
Mobil: 070-203 30 88
E-post: eva-lena@ahlesten.se
Revisorssuppleant
Jan Ernberg
Näsbydalsvägen 6 14 tr
183 31 TÄBY
Tel: 08-758 08 92
Mobil:0707-1948 20
E-post: jan.ernberg@home.se