PFF's Nyhetstips dec. 2015

Ny sajt om Apotekets historia.

Apoteksväsendets historia i allmänhet, och Apoteket AB:s historia i synnerhet, skildras nu på Apotekets webbplats i 22 artiklar och mängder med bilder, indelade i sex olika teman: Ursprunget, Vägvisaren, Organisationen och medarbetarna, Kampanjerna, Medicinerna och Leveransen. Texterna bygger på tidigare jubileumsböcker, historiska intervjuer genomförda av Centrum för Näringslivshistoria och inte minst material från Apotekets historiska arkiv hos CfN.

Den första januari 2016 är det exakt 45 år sedan som apoteksmonopolet bildades och dåvarande Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) inledde sin verksamhet. Över en natt förvandlades nästan 700 apoteksinnehavare till statliga tjänstemän. Detta blev också inledningen till en snabb modernisering av ett apoteksväsende som varit reglerat genom ett privilegiesystem med anor från 1600-talet.

Apotekets monopol bara en parentes i apoteksnäringens långa historia. Mycket har skrivits om apotekens historia och ni har säkert läst en hel del.
Men i korthet.

00 lonngren ap000136

Sverige fick sitt första offentliga apotek år 1575 när slottsapotekaren Anthonius Busenius fick tillstånd att flytta sin verksamhet från Stockholms slott till Stortorget för att även allmänheten skulle kunna få ta del av hans varor.

På 1600-talet fick apotekarna monopol för handel med mediciner och gifter. Endast en person fick verka inom ett visst geografiskt område och det blev mycket dyrbart att köpa en sådan licens av en apotekare som drog sig tillbaka. När skråtvånget avskaffades och Sverige fick näringsfrihet i mitten av 1800-talet, undantogs apoteksbranschen och de säljbara privilegierna avskaffades inte helt förrän år 1920!

Även om apoteksprivilegierna inte längre var säljbara så levde de vidare i moderniserad form in på 1960-talet. Systemet ansågs föråldrat, ineffektivt och orättvist. Lösningen blev inte en avreglering utan ett förstatligande. När Socialdemokraterna under perioden 1968–1970 hade egen majoritet i riksdagen togs beslut om inlösen av samtliga svenska apotek och apotekarna fick upphöra att vara egenföretagare och istället bli anställda i Apoteksbolaget.

Kanske något märkligt, kom däremot partihandeln inte att omfattas av detta. Kronans droghandel var länge det största partihandelsföretaget för läkemedel, men trots sitt namn har det aldrig varit en del av kronan. Det grundades 1907 som en avknoppning från Apoteket Kronan, som hade fått rätt till detta namn, som tack för att de balsamerade Karl XII:s kropp 1718.

En ormskål, senap, rötter från 1400 talet, starka personligheter, en omreglering och Sveriges kanske mest populära varumärke – allt är en del av Apotekets historia. Som sagt många PFFare är väl insatta i apotekens historia och många av oss har verkat mitt i denna historiska period. Men vi vill slå ett slag för och tipsa om projektet.

Intresserad? Kolla mer om projektet via länken!

Klicka på bilden överst eller länken här. (Visas i ett nytt fönster)