Ha ett bra pensionärsliv!!!

Pensionen är ett nytt steg i livet som kan te sig olika för olika människor. Roligt och befriande eller ångestfyllt och oroväckande? Eller en kombination? Många ser det som en möjlighet att göra det man inte hunnit med under sitt arbetsliv, och en chans att förfoga över sin egen tid, samtidigt som det kan väcka många funderingar om hur mycket man kommer att ha i plånboken och om det kommer att räcka, och oro inför sysslolöshet och ensamhet.

Sedan 50-talet har vi skjutit upp åldrandet och allt fler av oss lever ända till hundraårsdagen. Många av oss är också friska och fulla av kraft en bra bit efter pensioneringen. Det ger en möjlighet att förverkliga oss själva eller jobba vidare på egna villkor med det som vi tycker är roligt. PFF vill härvidlag på olika sätt vara ett stöd och en inspirationskälla.

Webbredaktionen lägger kontinuerligt upp intressanta nyheter och inslag på våra sociala medier och på vår blogg. Den senare kan ni kolla på genom att klicka här! 

Detta nyhetsbrev som webbversion på PFF:s webbsida kan ni kolla på genom att klicka här!

Lite tips om månadens inslag kan ni kolla på genom att klicka här!

Lokalavdelningarnas information om sina göranden och låtanden kan du kolla genom att Klicka här.

Alla inslag arkiveras automatiskt och äldre inslag kan lätt och snabbt hittas. Vill du se exempel som alla inslag under fliken FÖRELÄSNINGAR. Klicka här.

PFF medlemmar kan själva gå in i medlemsregistret och exvis göra ändringar typ ny mejladress, telnr osv via underfliken MITT KONTO – Klicka här.
Instruktioner – Klicka här.

Nyhetsbrevet som webbversion.