Tre olika vägar mot samma mål.
(Dagens Medicin, Almedalen 5 juli 2016)

Tre universitetssjukhus berättar varför värdebaserad vård är en central strategi och en viktig förutsättning för att erbjuda vård som ger störst nytta för patienterna. Hur skapar man bäst vård med utgångspunkt från patientens behov? Vilka fördelar har uppnåtts och vad återstår?

(ca 56 min)

(Dagens Medicin, Almedalen 5 juli 2016).