Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?
(Dagens Medicin, – Almedalen 6 juli 2016)

Dagens ersättningsmodeller kritiseras för att vara alltför trubbiga och snarare motverka än stimulera till nytänkande och användning av de möjligheter som digitaliseringen och andra smarta, tekniska lösningar ger. Hur ser framtidens ersättningsmodeller ut, som skapar mer värde för insatta resurser?

(ca 51,5 min)

(Dagens Medicin – Almedalen 6 juli 2016).