Tycker Du det som presenteras på dessa webbsidor verkar intressant? Då hoppas vi också Du vill bli medlem!

Fyll i dina uppgifter här nedanför. Uppgifter som är markerade med en röd asterix är obligatoriska och måste fyllas i.

Ditt medlemskap aktiveras först när årsavgiften (f. n. 100 kr) är betald till förbundets PlusGiro 15 89 71 – 2.

Om Du, som redan är medlem, vill ange ändringar av registeruppgifter tex ny adress och e-postdress, telefonnummer mm.
Använd inte detta formulär utan logga i så fall in på ”MITT KONTO” och fyll i Dina uppgifter inkl. de ändringar du vill göra.
  • Minimum length of 8 characters.