Visserligen förekommer på dessa webbsidor rader av länkar till olika uppgifter på PFF’s webb, men här finns sammanfattningsvis en kort sammanställning. Som pensionär ställs man inför en rad frågor och undringar. Via nedanstående länkar kanske kan besvaras en del frågeställnigar.

På denna webbsida finns en rad länkar till olika sidor på PFF. Men sammanfattningsvis här är några:

Om Förbundet
Historik samt Vad händer i
Vår omvärld – en sammanställning av föreläsningar, seminarier, mm.
Arkiv från tidigare års publiceringar av webbaktiviteter.
11 lokalavdelningar som varje termin anordnar olika aktiviteter.
Kalendariet

Apotekarsocieteten är förbundet behjälplig i olika sammanhang och ärenden. Farmacevter utan Gränser. Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer. Pensionärsföreningarna och Apoteket AB samarbetar för att äldre ska få en bättre läkemedelsbehandling. Projektet går under namnet Koll på läkemedel.
Många pensionärer har ett förflutet inom Apoteket AB. Branschen är ju numera uppdelad på flera apoteks-kedjor, men här är en länk till nya Apoteket AB. Andra aktörer inom apoteksbranschen är  tex Apoteket Hjärtat, Kronans Droghandel, Övergripande finns Sveriges Apoteksförening, LIF  och Apotekarsocieteten.
Myndigheter som reglerar eller påverkar verksamheten inom läkemedelsbranschen är många. Här är några.Folkhälsomyndigheten, som är ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa. Hjälpmedelsinstitutet (numera delvis ersatt av Myndigheten för Delaktighet), vars uppgift är att sprida kunskap om hjälpmedel och metoder till dem som arbetar inom hjälpmedelsområdet. Läkemedelverket, SocialstyrelsenTLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Seniorbloggen.se är Vårdalstiftelsens kanal för kunskap och åsikter. Hörselinfo som ingår i Hörselskadades FöreningSynskadades FöreningPassion för livet inom Jönköpings län vill vi ta oss in i en ny livsstil som påverkar hälsa och livskvalitet. Seniorval samt Teknik för äldre, Patientföreningar, NetDoktor.