Kan det se ut hur som helst?
(Gbg Univ. – Akademisk kvart)

Vårdmiljöns betydelse för hälsa och vårdens utförande. Helle Wijks doktorsavhandling handlar om hur äldre uppfattar färger. Här berättar hon om omgivningens betydelse för patienter och äldre personers funktion och välbefinnande samt för vårdens utförande.
Det visar en rapport från Upplysningscentralen UC där man spår att utslagning väntar de närmaste tre åren. (ca 15 min).