Livet med papegojan Alex.
(UR)

I 20 år har dr Irene Pepperberg tränat den afrikanska papegojan Alex i att kommunicera på engelska, skilja på olika material, former och färger. De delar också vardagen och blir vänner. Dr Pepperbergs forskning om grå jako har kritiserats, men trots ifrågasättanden arbetar hon vidare.
(ca 53,5 min)