Längre kroppar och längre liv.
(Göteborgs Universitet – Akademisk kvart)

Vi människor blir längre och längre. Dessutom lever vi längre. Detta hänger ihop med vår levnadsstandard. Stefan Öberg, forskare i ekonomisk historia, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, berättar här om utvecklingen de senaste 200 åren.
(ca 15 min)