Krokodilen har djurvärldens mest avancerade hjärta.
(Göteborgs Universitet – Akademisk Kvart.)

Michael Axelsson, prof. vid insti. för biologi och miljövetenskap Gbg Univ. Leder en forskningsgrupp, som arbetar med studier av olika fisk-, amfibie- och reptilarter.  Just nu med det komplicerade hjärtkärlsystemet som krokodilerna har.
 (ca 16 min)