Vad händer i hjärnan när man sover?
(LiU – Forskning i Framkant)

Föreläsning av Maria Engström, biträdande professor.

Sömn är nödvändigt för att vi ska må bra, men vad som händer i hjärnan när vi sover är fortfarande oklart. Vid vissa sjukdomar sover man onormalt mycket, och vid andra kan det vara svårt att sova på natten och att hålla sig vaken under dagen. Maria Engström, biträdande professor, berättar hur man kan använda sig av magnetkamera för att studera hjärnans aktivitet vid sömn och vakenhet.

Hjärnan reglerar sömn och vakenhet framför allt genom nervbanor som förbinder hjärnstammen med hjärnbarken. Detta system har två grenar: den ena går genom thalamus och den andra genom hypothalamus. Förlust av en speciell typ av nervceller i hypothalamus ger upphov till narkolepsi. Med hjälp av bilder från en magnetkamera, s.k. funktionell magnetresonans-tomografi (fMRI) kan man spåra eventuella avvikelser i hjärnans system för reglering av sömn och vakenhet.

Tekniken vid fMRI bygger på att blodflödet ökar lokalt till det område där en aktivering sker i hjärnan. Detta är den så kallade hemodynamiska responsen. Nya neuro-vetenskapliga forskningsrön har visat att sambandet mellan aktivering i nervceller och den hemodynamiska responsen inte är så enkelt som man tidigare trott. Det har visat sig att de vanligaste signalsubstanserna i hjärnan, GABA och glutamat, påverkar hjärnans stödjeceller, som i sin tur frisätter ämnen som vidgar och drar ihop blodkärlen. Det betyder att den hemodynamiska responsen har ett starkt samband med aktivitet i nervcellernas synapser. (ca 46 min).

LiU – Forskning i Framkant.