Genteknik och epigenetik.
(LU – LU Konferens: Jessica Abbott)

Jessica Abbott, Universitetslektor vid Evolutionär ekologi, berättar

Av alla gener i vår arvsmassa används bara ett urval i varje cell. Vilka som ska vara aktiva och vilka som ska tystas avgörs av epigenetiska faktorer. De förklarar varför leverceller och hudceller skiljer sig åt, varför enäggstvillingar inte är helt identiska och de kan även vara av betydelse för utvecklingen av vanliga sjukdomar som cancer och diabetes.

Fenomenet epigenetik beskrivs ofta som en länk mellan arvets och miljöns betydelse för vilka egenskaper eller sjukdomar vi utvecklar. Detta synliggörs tex vid studier av enäggstvillingar. Trots att de har samma uppsättning gener och ofta vistas i till synes liknande miljöer utvecklar inte båda samma ärftliga sjukdomar så ofta som man skulle kunna förvänta sig — utan att ta hänsyn till epigenetiken.

(ca 79 min)

Ingår i LU:s föreläsningsserie – ”LU Konferens”.