Autoimmun sjukdom – kroppens klavertramp
(VLL/Vimeo)
 Kristina Lejon, docent i immunologi.

Autoimmunitet orsakas av att vårt immunförsvar reagerar och beter sig felaktigt. Antikroppar, som ska skydda mot infektioner, kan istället skada till exempel nerverna – de vänder sig mot den egna kroppen och förvandlas från vänner till fiender. De kan också skada andra vävnader.

Autoimmuna sjukdomar kan även orsakas av olka mekanismer. Till exempel immunkomplex. Antikropparna fastnar då på ett främmande eller kroppseget ämne (antigen). Det kan orsaka en lokal inflammation som kan skada till exempel njurar, muskler och hud. Även T-lymfocyter, som normalt ska angripa virusinfekterade och canceromvandlade celler, kan ta fel och angripa friska celler.

Många autoimmuna sjukdomar kan inte botas. Däremot finns ofta möjlighet att mildra symptomen. För den som är sjuk kan behandling innebära bättre livskvalitet med mindre smärta och obehag. Ju förr autoimmunitet upptäcks desto bättre. Tidig behandling kan i vissa fall bromsa utvecklingen. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på symptom och utreda misstankar på ett tidigt stadium.

(ca 42 min)

Lärande luncher – seminarier på Frälsningsarmen vid Sagateatern i Umeå.