Seminarier och diskussioner

Debatter om exvis läkemedel, (åldrings)vård och hälsa, mm pågår ständigt på nätet.

I olika seminarier presenteras här olika ämnesområden lite mer ingående ibland kompletterade med diskussioner, ”hearings” eller webbtidning.

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Traumatisk hjärnskada

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Svår traumatisk hjärnskada – men sen då?
(VLL/Vimeo)

Maud Stenberg, överläkare och medicine doktor. Förutom sina doktorandstudier vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering arbetar hon som medicinsk ansvarig läkare vid Neurorehab/Sektionen för förvärvade hjärnskador och ryggmärgsskador på Norrlands universitetssjukhus.

Mer än hälften av de som drabbas av svår traumatisk hjärnskada förbättras så pass mycket att de klarar sig […]

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Livsstil och sjukdomsrisk

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Livsstil och sjukdomsrisk lika för alla.
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Isabel Drake, forskare i epidemiologi

Alla blir inte sjuka trots att de har anlag för astma, bröstcancer, schizofreni, hjärt- och kärlsjukdomar eller något annat. Livsstilen har stor betydelse för om sjukdomar bryter ut eller inte. Gifter, stress och näringsbrister är faktorer som kan utlösa symtom.

Många studier har […]

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Behandling vid hjärnblödning

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Framtidens behandling vid hjärnblödning.
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Magnus Gram, doktor i medicinsk vetenskap

(ca 34 min)

(Lunds Univ. Vetenskapslunch på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund den 5 april 2017).

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Glutenintolerans och probiotika

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , , |

Kan glutenintolerans förhindras med probiotika?
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Daniel Agardh, docent i pediatrik och barnläkare

Tillskott av probiotiska bakterier kan ge kroppen hjälp till läkning genom att balansera tarmfloran och hjälpa tarmslemhinnan att läka. Vidare har probiotiska bakterier en balanserande effekt på immunsystemet, minskar mängden toxiska och cancerogena ämnen i tarmen och förbättrar nedbrytning och upptag […]

1605, 2017

SEMINARIER maj 17 – Kolesterol och bröstcancer

2017-05-16|Etiketter: , , , , , , , , , |

Påverkar kolesterol bröstcancer?
(LU YouTube – Crafoord vetenskapsluncher)

Signe Borgquist, docent i onkologi.

Drygt åttatusen kvinnor om året får bröstcancer i Sverige. Siffran ökar varje år och motsvarar nästan ett insjuknande i timmen.
Med nuvarande trend kommer var åttonde nyfödd flicka att drabbas under sin livstid. Men det handlar inte om en smittsam epidemi. Forskarnas främsta förklaringar är istället […]

2703, 2017

SEMINARIER mars 2017 – Balans och appar.

2017-03-27|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Bättre balans med app i telefonen.
(VLL/Vimeo)

Marlene Sandlund, fysioterapeut och biträdande universitetslektor.

Träningsapp för äldre minskar fallskador.

”Säkra Steg” är en applikation med syfte att motivera äldre personer över 70 år att träna för att minska fallrisken. Appen är resultatet av ett nära samarbete mellan forskare och medborgare mellan 70 och 80 år.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken att […]

1602, 2017

SEMINARIER februari 2017 – Balans och lycka

2017-02-16|Etiketter: , , , , , , |

Därför blir vi lyckligare på äldre dagar.
(TV4 – Malou Efter tio)

Ny forskning visar att vi blir lyckligare efter 60 års ålder. Överläkare Anders Hansenförklarar varför.

Om Malou Efter tio: Här bjuds det på långa intervjuer, starka berättelser, teman som tar upp allt från stamcellsforskning till kärlek i dag, nyfikna frågor och engagerande diskussioner. Det blir politik, […]

1602, 2017

SEMINARIER februari 2017 – Balans och styrka

2017-02-16|Etiketter: , , , , , , , , , |

Den livsviktiga balansen – så kan den tränas upp.
(Sveriges Radio – Vetenskap)

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige, och eftersom sämre balans tillhör åldrandet drabbas många äldre.

Den största riskfaktorn är att redan ha fallit en gång. Och kan man hitta människor med dålig balans innan de börjar ramla skulle det spara mycket lidande och pengar.

Parallellt […]

1602, 2017

SEMINARIER februari 2017 – Balansträning

2017-02-16|Etiketter: , , , , , , , , |

Balansövningar.
(YouTube – fysioterapeut Roger Westin, Övertorneå kommun)

Övertorneå kommun har tagit fram en ny träningsvideo med balansövningar i syfte att förebygga fallolyckor. Syftet är också att öka livskvalitén hos de som vill träna upp balansen.Roger Westin lyfter fram att det tyvärr är vanligt med fallolyckor, speciellt under vinterhalvåret, vilket innebär stort lidande för den som drabbas.

Framför […]

111, 2016

SEMINARIER nov. 2016 – Robotträning efter stroke

2016-11-1|Etiketter: , , , , , , , , , |

På gång – robotträning efter stroke.
(VLL/Vimeo)

Charlotte Häger, professor i fysioterapi.

Hennes forskning är inriktad på människans sensorimotoriska kontroll och speciellt i relation till hur denna påverkas vid olika skador och sjukdomar. Sensorimotorisk kontroll innebär att hjärnan med hjälp av olika sensoriska och motoriska system kan kontrollera våra muskler på ett så effektivt och bra sätt som […]