TED-föreläsningar

TED är en årlig tvärvetenskaplig konferens i USA under mottot ”idéer värda att sprida”. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks.

TED består därutöver av andra inslag som TED Global och TEDx. Den senare omfattar bla lokala arrangemang där flera svenska universitet ingår.

Vi tar här upp inslag, som vi tror kan intressera medlemmarna och som är översatta till svenska.