SLS-föreläsningar

Svenska Läkaresällskapet (SLS) anordnar varje tisdag föreläsningar i skilda ämnen. Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter som ofta publiceras också på webben.

Ett inslag är Konst & Läkekonst en föreläsningsserie som bl.a. tar upp sjukdomars betydelse för konstnärers skapandeprocess och verk. Program-men framförs av läkare, författare, musiker eller andra konstnärer.

Vi tar här upp inslag, som vi tror kan intressera medlemmarna.