Föreläsningar.

Runt om i landet anordnas föredrag och inlägg kring läkemedel/sjukdomsbehandling samt debatter. På webben publiceras ständigt föreläsningar och information från kongresser, universitet, institutioner, företag mm.
För att få en uppfattning om vad som händer presenteras här kontinuerligt ett urval.