Föreläsningar.

Runt om i landet anordnas föredrag och inlägg kring läkemedel/sjukdomsbehandling samt debatter. På webben publiceras ständigt föreläsningar och information från kongresser, universitet, institutioner, företag mm.
För att få en uppfattning om vad som händer presenteras här kontinuerligt ett urval.

3005, 2017

FÖRELÄSNINGAR juni 2017 – Om Hälsoråd

2017-05-30|Etiketter: , , , , , , , , |

Laddar spelaren…

Vetenskapen bakom alla hälsorubriker synas.
(SVT – Medicin med Mosley maj 2017)

Michael Mosley och hans team av läkare är tillbaka för att ta reda på hur mycket vetenskap det faktiskt ligger bakom alla hälsorubriker. Minskar risken för cancer om man äter gurkmeja? Fungerar verkligen alternativa terapimetoder som akupunktur och hypnos?.

(ca 51 min)

(SVT – Medicin med Mosley).

[…]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Epigenetik och genteknik

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , |

Genteknik och epigenetik.
(LU – LU Konferens: Jessica Abbott)

Jessica Abbott, Universitetslektor vid Evolutionär ekologi, berättar

Av alla gener i vår arvsmassa används bara ett urval i varje cell. Vilka som ska vara aktiva och vilka som ska tystas avgörs av epigenetiska faktorer. De förklarar varför leverceller och hudceller skiljer sig åt, varför enäggstvillingar inte är helt identiska […]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Epigenetik och vanliga sjukdomar

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?
(LIU – Forskning i Framkant: Colm Nestor)

Colm Nestor, förste forskningsingenjör vid avdelningen för kliniska vetenskaper, berättar

Sjukdomar som allergi, astma och artrit blir allt vanligare. Genetik inte ensam kan förklara denna ökning, men kanske det nya området ‘epigenetik’ kan?

Colm Nestor diskuterar vad vi vet om mänskliga epigenetik, hur epigenetik kan […]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Psykisk ohälsa ökar

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Psykisk ohälsa ökar.
(KI – Professorsföreläsning: Christina Dalman)

Christina Dalman, professor och överläkare vid KI, berättar under titeln ”Psykisk ohälsa ökar.”

Mellan 2011 och 2016 har antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 111 % och utgör nu 45 % av alla pågående sjukskrivningar. Dalarnas län har högst och Norrbottens län har lägst andel psykiatriska diagnoser. Särskilt alarmerande […]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Ohälsa i ett livsloppsperspektiv

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv.
(VLL/Vimeo)

Anne Hammarström, professor och överläkare i folkhälsa och klinisk medicin och Bruno Hägglöf, senior professor, berättar om innebörden i att leva med psykiska eller neuropsykiatriska problem.

De belyser även olika synsätt, behandlingar och stöd vid psykisk ohälsa och psykiska kriser i livets olika faser. Förändringar av symtom och behov under livets gång […]

3103, 2017

FÖRELÄSNING – Ohälsa – Marklyft mot ryggbesvär

2017-03-31|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Marklyft vid besvär i ländryggen.
(VLL/Vimeo)

Lars Berglund, sjukgymnast och medicine doktor, och som disputerat i ämnet hävdar detta i sin föreläsning.

Men kan marklyft verkligen vara vettigt om man har ont i ländryggen? Det låter vansinnigt men kan vara effektivt för vissa och om de gör lyften på rätt vis.

För patienter med ländryggssmärta ger marklyftsträning samma positiva […]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Medicin.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Framtidens medicin.
(UR Samtiden – Sime 2016)

Kort om programmet.

Robin Farmanfarmaian, entreprenör inom medicin, berättar om hur hon efter tretton år av feldiagnoser och en mängd stora operationer avskedade alla sina vårdare. I stället anställde hon nya som samarbetade mer med henne. De var dessutom mer engagerade i den nya medicinska teknologin.

 

Laddar spelaren…

jwplayer(”myElement”).setup({
[…]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Gentester

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , |

Privata gentester.
(SVT – Vetenskapsstudion Del 9 av 10, nov 2016)

Kort om programmet.

Privata gentester blir allt mer populära. Ett nättest för under en tusenlapp kan upplysa oss om alltifrån allergier till kommande svåra sjukdomar och till och med personlighetsdrag. Men vad är baksidan när våra gener kan avslöja nästan allt om vilka vi är och vad […]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Samverkan kring nya läkemedel.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Samverkan kring nya läkemedel.
(SKL/Vimeo)

Kristina Aggefors, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL.
Om ordnat införande av nya läkemedel samt om landstingens samverkansmodell för läkemedel. Ett samarbete mellan alla landsting, flera myndigheter och läkemedelsföretagen i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Syftar till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet. Grunden […]

402, 2017

FÖRELÄSNING – Framåtblickar. Apotekare i vårdteamen.

2017-02-4|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Apotekare i vårdteamen förbättrar demensvården?
(VLL/Vimeo)

Maria Gustafsson, apotekare och medicine doktor och Jeanette Jonsson, apotekare.
Hör en apotekare hemma i vården? Kan nya konstellationer i vårdteamen göra demensvården bättre?

Problematiken kring äldres läkemedelsbehandling är stor och läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar är vanliga hos personer med demens. Ny forskning visar att kliniska apotekares deltagande i vårdteam bidrar till märkbart bättre och […]