ÅRSMÖTE 2017 – Sammanfattning av mötesförhandlingar.
(ÅRSMÖTE PFF 2017)

Inger Sandahl ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade PFF’s Årsmöte på Westmanska palatset i Stockholm tisdagen den 14 mars 2017 för öppnat. Protokoll från mötet – kolla via denna länk.

Kallelse med Föredragningslista hade i laga ordning sänts ut och gicks igenom.

Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet. (Revisionsberättelse)

Styrelseledamöterna Ingela Klingberg och Britta Lisper hade avböjt omval och avtackades, liksom även lokalombudet i Göteborg, Inga-Lill Furberg. Till nya styrelsemedlemmar valdes Gunnel Bridell och Per Manell.

Övriga ledamöter/funktionärer omvaldes, (Se Valberedningens förslag)

Efter årsmötet  talade Bodil Jönsson  mycket positivt och engagerande under temat ”Tiden, tiden, alltid denna tiden”. Se en sammanfattning  via denna länk.

Här några videosnuttar från evenemanget.

(ca 5 min)

PFF Årsmöte 2017.