PFF – Stadgar

2016-01-13|Etiketter: , , , |

Stadgar för Pensionerade Farmacevters Förbund
Antagna vid årsmöte i Stockholm den 20 oktober 2010
Ersätter stadgar från årsmöte i Stockholm den 10 oktober 1999.
 
§ 1. Förbundet är en sammanslutning av pensionerade farmacevter för främjande av vänskap och gemenskap och för tillvaratagande av medlemmarnas intressen.
 
§ 2. Medlem i förbundet är varje farmacevt, som erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. […]