2809, 2015

I PIPELINE, oktober. Föreläsningar.

2015-09-28|Etiketter: , , , , , , |

FÖRELÄSNINGAR – HJÄRNAN i ljus och mörker.

Vad händer i vår hjärna när vi utsätts för ljus? Vad händer i hjärnan när vi sover? Så slipper man dålig sömn. mm,mm.
Kommer i oktober. Publicerat.

2809, 2015

I PIPELINE, oktober. Seminarier

2015-09-28|Etiketter: , , , , , , , , , |

SEMINARIER – Jämställd vård, rehabilitering.

Jämställd vård, hur ser den ut? Rehablitering till liv och arbete. Myter om jämlik vård och personcentrerad vård. Partnerskap – personcentrering inom hälso- och sjukvård. Özz Nujen om svensk sjukvård.
Publicerat.

2709, 2015

I PIPELINE, oktober. PuFF

2015-09-27|Etiketter: , , , , , |

PuFF – Sveriges historia – VIKINGATIDEN

Månadens inslag handlar om Skandinaviens tidigare historia, vikingatiden närmare bestämt, tiden som avslutar järnåldern. Då ökade befolkningen kraftigt samtidigt som skeppsbyggarkonsten utvecklades. Merparten levde dock ett stillsamt liv som bönder och torde knappast ha kallat sig vikingar. Publicerat.

2609, 2015

NYHETSBREV september 2015

2015-09-26|Etiketter: , , , |

Välkomna till höstens aktiviteter!.

Farväl sköna sommar, välkommen vackra höst. Så drar vi igång verksamheten igen. Ja den pågår ju egentligen för fulla muggar.

Vi i styrelsen vill hälsa alla medlemmar välkomna att ta del av höstens utbud samt inte minst skicka en hälsning till våra engagerade och entusiastiska lokalombud, som fixat massor av intressanta inslag i […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Stamceller

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Kan stamceller laga hörselnerver?
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Forskaren och verksamhetschefen Petri Olivius arbetar tillsammans med sin forskargrupp med att utveckla en metod för att kunna ersätta skadade hörselnerver. Än så länge är metoden endast på försöksstadiet, och det vi gör är att inplantera stamceller till hörselnerven på våra försöksdjur, säger Petri Olivius. Om hörselnerven […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Hörapparater

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Hörapparat och individ.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Vi blir allt äldre, och fler och fler kommer att behöva hörapparat i framtiden. Peter Nordquist, forskare i hörselteknik, berättar vad som är viktigt att tänka på när man skaffar den här typen av hjälpmedel. En hörapparat idag är så pass avancerade att den kan känna igen vilken […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel. Hörselforskning

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Aktuell hörselforskning på KI.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Ann-Christine Johnson forskar om riskfaktorer av hörselskador i arbetslivet och ger här några smakprov på den forskning som bedrivs vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Bland annat berättar hon om ett projekt som pågår bland förskolepersonal där man tittar på hur mycket […]

2409, 2015

TEMA – Hörsel

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Medicinska aspekter på hörsel.
(UR Samtiden; Hörsel – begränsningar och möjligheter)

Överläkaren Elina Mäki-Torkko redovisar resultat från en studie med runt 100 vuxna som fått cochleaimplantat (CI) inopererat. Även närstående har fått vara med och svara på frågor om förväntningar och erfarenheter. Medelåldern bland dem som opererades var 61 år med en spridning mellan 25 och 88 år. […]

2409, 2015

TEMA – Bubblor

2015-09-24|Etiketter: , , , , , , , , , |

Bubblornas vetenskap.
(UR)

Såpbubblor hör inte bara hemma i leken. De är också betydelsefulla redskap inom vetenskapen och kan ge svar på matematiska frågor. Fysikern Helen Czerski tar oss med på en inspirerande och lärorik resa i bubblornas värld. Med hjälp av andra forskare och visuella exempel får vi bland annat veta hur den tyska forskaren Agnes […]

2209, 2015

Nyheter i vår omvärld – sept 2015

2015-09-22|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

 

Nyheter och Omvärldsbevakning (sept 15-1)

Arvid Carlsson om forskningens framtid.
(YouTube: Sahlgrenska Akademin – 11 september 2015)

Arvid Carlsson om forskningens framtid: ”Ta sikte på hjärnans plasticitet”.
Nobelpristagaren Arvid Carlsson i en videointervju från februari 2014. Monica Havström intervjuade honom.
Arvid Carlsson gillar utmaningar och är mycket fokuserad för att komma vidare med ett nytt läkemedel som kan hjälpa människor […]