2305, 2015

NYHETER – Hudcancer och leverfläckar.

2015-05-23|Etiketter: , , , , , , , , , |

(TV4 Nyhetsmorgon – 19 maj 2015)
Doktor Mikael bedömer tittarnas leverfläckar. (ca 5 min).

2305, 2015

NYHETER – Kolla våra ”leverfläckar”.

2015-05-23|Etiketter: , , , , , , , , , |

(TV4 Nyhetsmorgon – 19 maj 2015)
Majoriteten av svenskarna struntar i att kolla upp hudförändringar och prickar. Detta trots att hudcancer är den snabbast växande cancerformen. (ca 5 min).

2205, 2015

NYHETER – Astra Zeneca bygger ny anläggning.

2015-05-22|Etiketter: , , , , , , , , , |

(SVT Nyheter Södertälje – 18 maj 2015)
Astra Zeneca investerar stort i Gärtuna. Läkemedelsbolaget ska satsa 2,3 miljarder kronor vilket kommer att ge mellan 150 och 250 nya anställningar samt en ny tillverkningsanläggning.
Och möjligheterna till ännu fler anställningar finns. (ca 2,5 min)

2205, 2015

NYHETER – Apotekets allergitest döms ut.

2015-05-22|Etiketter: , , , , , , , , |

(SVT Nyheter – 2 maj 2015)
Onödigt, vilseledande och mäter inte allergi. Kritiken är hård från både läkare och forskare mot det allergitest som Apoteket AB säljer. – Ett jättebra test, menar Apoteket själva. (ca 3 min)

2105, 2015

FÖRELÄSNING – Fysisk aktivitet

2015-05-21|Etiketter: , , , , , , , , , |

Fysisk aktivitet som prevention och behandling.
(KI – Professorsföreläsning: Agneta Ståhle)

Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.
I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hennes grupp tagit fram programmet ”Träna rätt på fyra sätt”. Hon studerar även bla motionsvanor hos 65-70-åringar, en grupp man vet är mer aktiv […]

2105, 2015

FÖRELÄSNING – Markörer depressioner

2015-05-21|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Markörer depressioner hos gamla människor.
(Region Östergötland – Lunchföreläsningar)

Föreläsare: Mikael Ludvigsson, Psykiatriska och geriatriska klinikerna, NSC.
Subsyndromal depression (SSD) hos mycket gamla människor är inte relaterat till patologi utan på normalt åldrande. (ca 36,5 min).
Region Östergötland/LIU – Lunchföreläsningar

2105, 2015

FÖRELÄSNING – Muntorrhet.

2015-05-21|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

När munnen blir torr av medicinen.
(Malmö högskola/Malmö stadsbibliotek – En akademisk kvart)

Populärvetenskaplig föreläsning av Bengt Götrick, övertandläkare vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Odont dr (fysiologi), docent (farmakologi), lektor och biträdande avdelningsföreståndare vid avd för oral diagnostik. (ca 18 min).
Malmö högskola/Malmö stadsbibliotek – En akademisk kvart.

2105, 2015

FÖRELÄSNING – Små men starka partiklar.

2015-05-21|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Hur kan små, små partiklar göra material så mycket starkare?
(Malmö högskola/Malmö stadsbibliotek – En akademisk kvart)

Populärvetenskaplig föreläsning av Martin Fisk, universitetslektor i materialkunskap & tillämpad matematik vid Malmö högskola. (ca 16 min).
Malmö högskola/Malmö stadsbibliotek – En akademisk kvart.

1205, 2015

SLS – Kunskap & Läkekonst.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , |

Föreläsning och frågestund kring Tankar om allmänmedicin ledd av Christer Petersson, med dr och allmänläkare.

Om kunskap och praktisk medicin grundad i föredragshållarens egna erfarenheter av patienter, kollegor och sjukvård. Framställningen är personlig och växlar mellan konkret och abstrakt. Relationen mellan konst och vetenskap är ett annat tema som återkommande och exemplifieras utifrån litteraturen och egna erfarenheter. […]

1205, 2015

SEMINARIUM – Munsår och Demens.

2015-05-12|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Vanligt munsår ger risk för Alzheimers.
(VLL/Vimeo – Lärande luncher)

Hugo Lövheim, ST-läkare och docent i geriatrisk forskning.
Personer som har haft reaktiverad herpesinfektion (herpes simplexvirus typ 1) har en fördubblad risk att utveckla alzheimer, den vanligaste demenssjukdomen. Hugo Lövheims hypotes är att ett försämrat immunförsvar hos äldre personer skapar möjligheter för herpesviruset att sprida sig till […]