1511, 2014

SEMINARIUM – Organdonation.

2014-11-15|Etiketter: , , , , , , , , , |

Donation ger liv i gåva.
(VLL/Vimeo)

Anders Rydvall, överläkare i anestesi och intensivvård berättar.
Ingår i serien ”Lärande luncher”. (ca 43 min)

1511, 2014

SEMINARIUM – Genterapi och Skelleftesjukan.

2014-11-15|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Genterapi slår knock out på Skelleftesjukan.
(VLL/Vimeo)

Ole Suhr, överläkare, professor i medicin, berättar.
Ingår i serien ”Lärande luncher”. (ca 44 min)

1511, 2014

SEMINARIUM – Om kolerabakterier.

2014-11-15|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Amöbor de biologiska ”gymmen” för kolerabakterier.
(KI – Professorsföreläsning)

Gunnar Sandström är professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Huddinge univsjh.
Ingår i Karolinskas föreläsningsserie – ”Låt dig inspireras av en professor” (ca 20 min).

 

1411, 2014

FÖRELÄSNING – Uppmärksamhetssamhället.

2014-11-14|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Den digitala verkligheten utmanar den fysiska som primärverklighet.
(Göteborgs Universitet – Akademisk kvart)

Nuförtiden umgås vi mycket över internet via sociala medier. Är vi på fest nöjer vi oss inte bara med att prata med de som är där utan vi förmedlar oss även till vänner som inte är fysiskt närvarande. Detta nya fenomen berättar Nanna Gillberg, […]

1411, 2014

FÖRELÄSNING – Nyttoväxter.

2014-11-14|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

(Göteborgs Universitet – Akademisk kvart)

Kan man skära lök utan att få tårar i ögat? Vad är en clementin? Och när började vi människor odla växter? Alla dessa frågor och fler därtill svarar Bente Eriksen Molau på, forskare i biologi och miljövetenskap. Här berättar hon om våra nyttoväxter och dess ursprung. Växter som vi använder till […]

1411, 2014

FÖRELÄSNING – En ros

2014-11-14|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

En ros är en ros är en ros.
(UR Framtiden Flora och faunavård 2014)

Historikern Jenny Beckman säger att saker som saknar ett namn är väldigt svåra att få syn på. Genom miljöbegrepp som ”ekosystemtjänster” så synliggörs saker som naturen gör som vi annars inte skulle ha lagt märke till. Från konferensen Flora- och faunavård 2014. […]

1411, 2014

FÖRELÄSNING – Naturens hälsokontroll

2014-11-14|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

(UR Framtiden Flora och faunavård 2014)

Botanisten Wenche Eide presenterar resultaten från den mest omfattande datainsamling som gjorts i Sverige vad gäller naturtyper och arter. Från konferensen Flora- och faunavård 2014. Inspelat den 29 april på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. (ca 13,5 min)
Kolla mer: Klicka på denna länk!.