1908, 2014

SEMINARIUM – Alzheimers.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , |

När minnet sviktar – om hjärnan vid Alzheimers sjukdom.
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Elisabet Englund, docent, neuropatologi vid Lunds universitet. När minnet sviktar – om hjärnan vid Alzheimers sjukdom..
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 41,5 min).

1908, 2014

SEMINARIUM – Cancerbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Hur sprider sig cancer?
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Föreläsning av Annika Jögi cancerforskare vid Lunds universitet (docent i molekylärmedicin).
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 38 min).

1908, 2014

SEMINARIUM – Diabetesbehandling.

2014-08-19|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Framtida behandlingar av typ 2-diabetes.
(Med fak Lund; Crafoords vetenskapsluncher)

Anders Rosengren, med dr, föreläser om framtida behandlingar av typ 2-diabetes.
Ingår i SUS/LU, Med.fak föreläsningsserie – ”Crafoords vetenskapsluncher” (ca 36 min).

1508, 2014

PuFF – Sörmlands museum, ”Fursten”

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , |

Virtuellt museibesök – ”Fursten”, Sörmlands museum.
(Museum Hemma)
Genom den nya funktionen Museum hemma kan utställningar ”besökas från soffan”! Här Sörmlands museum utställning ”Fursten”, en utställning om Hertig Karl, hans makt och hans slott.

Denna digitala vandring beskriver hertig Karl, som levde på Nyköpingshus under andra delen av 1500-talet. Här berättas om hans båda fruar Maria och Kristina, […]

1508, 2014

PuFF – Sörmlands museum, Siste arrendatorn

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , |

En video om Ivar på Långmaren.
(En svensk småbrukar-historia)
Den siste arrendatorn på Långmaren hette Ivar Karlsson (1902 – 1993). Han bodde på Långmaren större delen av sitt liv och var en traditionsbunden man. Hans farfar kom till gården som arrendator 1885, fadern tog över kontraktet vid sekelskiftet 1900 och i slutet av 1930-talet efterträddes han av […]

1508, 2014

FÖRELÄSNING – Upptäcka hjärtinfarkt i tid.

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Hjärtinfarkt – att upptäcka risken innan det är försent.
(Skånes universitetssjukhus)
Föreläsning av Olle Melander, överläkare Skånes universitetssjukhus och professor Lunds universitet. Föreläsningen gavs i samband med Diabeteskvällen i Malmö den 28 april 2014.
Personer med diabetes löper betydligt större risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar än ickediabetiker. Men det finns tydliga belägg för att den som sköter […]

1508, 2014

FÖRELÄSNING – Ilska och hjärtinfarkt

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Ny forskning: Ilska ökar risken för hjärtinfarkt.
(Nyhetsmorgon TV4)
vå timmar efter ett vredesutbrott löper man fem gånger större risk för hjärtinfarkt och tre gånger högre risk för stroke. Professor Karin Schenk-Gustafsson och psykiatriker Åsa Nilsonne förklarar varför ilskan kan leda till din död. (ca 8,5 min).

1508, 2014

FÖRELÄSNING – Hjärtinfarkt hos kvinnor

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Så känner du igen hjärtinfarkt hos kvinnor.
(Nyhetsmorgon TV4)
Varje dag dör 55 svenska kvinnor i hjärtinfarkt. Läkaren Jenny Lorefors var bara 38 år när hon drabbades av smärtor i hjärtat, och förstod inte vad det var. Hur vet man om man befinner sig i riskzonen för hjärtinfarkt? Professorn i kardiologi, Karin Schenck-Gustafsson, berättar om faktorerna […]

1508, 2014

PuFF – Sörmlands museum, Åkroken

2014-08-15|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Arkeologisk undersökning i kvarteret Åkroken, Nyköping.
(Sörmlands museum)
Kolla in videon om undersökningarna i Åkroken! Arkeologer från Sörmlands museum och Riksantikvarieämbetet UV-Mitt guidar om grävningen och resultaten av utgrävningarna.
Följ med på ett virtuellt besök på utställningen ”Fursten” på Sörmlands museum.