1506, 2014

FÖRELÄSNING – Ett friskare liv.

2014-06-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Att leva ett friskare liv.
(Landstinget Blekinge)
Video från Landstingets Blekinge projekt ”Att leva ett friskare liv”. Projektet drivs av Blekinge kompetenscentrum..
Att leva ett friskare liv är en svensk version av det amerikanska programmet Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP), som utvecklats vid Stanford Patient Education Center, Stanford University.
Det bygger på kognitiv inlärningspsykologi och har utvecklats efter flera års […]

1506, 2014

FÖRELÄSNING – Fysisk aktivitet för äldre.

2014-06-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Betydelsen av fysisk aktivitet för äldre.
(Landstinget Blekinge)
Föreläsning av Gerthi Persson från Landstinget Blekinge den 23 maj 2012.
Självrapporterad statistik från 2010 visar att 65 procent av kvinnorna och 66 procent av männen i Sverige uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. De svenska rekommendationerna skiljer sig något från dem WHO har satt upp. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar svenska befolkningen […]

1506, 2014

FÖRELÄSNING – Träning ”grå pantrar”.

2014-06-15|Etiketter: , , , , , , , , , , , , |

Träning för våra grå pantrar – hur går det till?
(Mittuniversitetet)
Fysisk aktivitet är vår tids mest kraftfulla friskfaktor för att både förhindra och minska åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar.
Anna Jansson, medicine doktor och legitimerad sjukgymnast, föreläser. (ca 37 min).

1506, 2014

PuFF – Livrustkammaren, Intro

2014-06-15|Etiketter: , , , , , , , , |

Intro till ett Virtuellt museibesök på Livrustkammaren.
Se videon om Livrustkammaren! Ca 2 minuter lång och ett smakprov på museets oanade spännvidd.
I det gamla slottet Tre Kronor fanns sedan 1500-talet ett förråd av vapen och rustningar som användes av kungen personligen och hans egna trupper i krig. Detta förråd kallades Livrustkammaren.
Välkommen in på ett virtuellt […]

1406, 2014

PuFF – Livrustkammaren, Virtuellt besök

2014-06-14|Etiketter: , , , , , , , , , |

Virtuellt museibesök – Livrustkammaren.
(Google Art Project)

Livrustkammaren är med i Google Art Project. Där kan man gå på historiespaning och ta del av avgörande ögonblick i den svenska historien. Krig och fred speglas i konstfullt dekorerade vapen och rustningar. Dyrbara dräkter och praktfulla vagnar berättar om kröningar och bröllop, dop och begravningar för kungar, drottningar, prinsar och […]

1406, 2014

PuFF – Livrustkammaren, Reportage

2014-06-14|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Lelle Modig besöker Livrustkammaren.
(TV4 Play – Nyhetsmorgon)
Lelle Modig gör ett besök på Livrustkammaren under kungliga slottet i Stockholm. Lena Rangström berättar om doptraditioner – dessutom får ni se mer av den kungliga vaggan.
Välkommen in på ett virtuellt museibesök på Livrustkammaren.

1406, 2014

PuFF – Livrustkammaren, Upptäcktsfärd

2014-06-14|Etiketter: , , , , , , , , , |

Upptäcktsfärd i Livrustkammaren.
(Livrustkammaren)

Välkommen på en upptäcktsfärd genom den kungliga historien!.

Välkommen in på ett virtuellt museibesök på Livrustkammaren.

606, 2014

TEMA Om åldrandet – Sant och falskt.

2014-06-6|Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , |

Sant och falskt om det goda åldrandet.
(UR Samtiden – Samhällets utmaningar)

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson..
(ca 36 min)

606, 2014

TEMA Om åldrandet – Åldrandets gåta.

2014-06-6|Etiketter: , , , , , , , , , , |

Åldrandets gåta.
(UR En bok, en författare)

Henrik Ennart skriver om valen som påverkar cellernas livslängd och kvalitet. I ”Åldrandets gåta” är de intervjuade eniga om att vi kommer att kunna leva mycket längre än idag. Men hur gamla vill vi bli? Intervjuare: Hélène Benno.
(ca 28 min)

606, 2014

TEMA Om åldrandet – Rättvist samhälle skapar hälsa.

2014-06-6|Etiketter: , , , , , , , , , , , |

Rättvist samhälle, hälsosamma liv.
(UR Samtiden – Forte talks)

Forskaren Michael Marmot menar att folkhälsan i många länder ständigt blir bättre samtidigt som klyftorna mellan olika grupper ökar. Om politiker tar hänsyn till rättvisa, oavsett om de tillhör höger eller vänster, kan bättre hälsa för alla uppnås.
Inspelat i Nacka strand den 25 mars 2014. […]